Visste du att

Välbärgade bönder målade ofta sina gårdar och herrgårdar med en gul, lite dyrare färg, för att förr i tiden visa sin tillhörighet till den övre samhällsklassen?

Copyright © 2019 Find.eu. All rights reserved. Brand and logo are trademarks of Find.eu.